Bilgi@Kumbaravan.com

0 555 639 94 91

- Sosyal Girişimler -

T i y a t r o   O y u n u

 

Oyun yazılması ya da seçimi ile başlayan, biletlenerek seyirciyle buluşmasına kadar var olan sahneleme sürecinin yönetimini ve koordinasyonunu sağlamaktayız.

 •   İnsan kaynağının sürece katılması,
 •   İhtiyaçların planlanması ve süreç içerisinde yeninden planlanması
 •   İhtiyaçların, ihtiyaç oluşmadan temin edilmesi,
 •   Sürecin yönetimi,
 •   Çıkan sorunların giderilmesi,
 •   Proje faaliyet geçtiğinde sürecin yönetimi,
 •   Gösterimler sonrası rapolama yapılması,
 •   Sonuçların analizi ve anlamlandırılması,

 

İ n t e r n e t   V i d e o   P r o j e l e r i

Projenin değerlendirilmesi sonrası hayata geçirilmesi için gereken maddi bütçenin kesinleştirilmesi sonrasında kaynak sağlanarak izleyiciler ile buluşmasına kadar var olan yapım sürecinin yönetimi ve koordinasyonunu sağlamaktayız.

 •    Yayınlanacak platforma göre çekim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 •    Ekipman, mekan ve benzeri çekim için gerekli tüm sürecin belirlenmesi,
 •    İnsan kaynağının sürece katılması,
 •    Çekim öncesi tüm hazırlıkların gözden geçirilerek çekim süresinin kesinleştirilmesi,
 •    Çekim sonrası süreçte ihtiyaçların belirlenmesi ve planlanması,
 •    Çekim yapılması,
 •    Çekim sonrası işlemlerin tamamlanması,
 •    Projenin yayınlanması
 •    Seyirciyle buluşması sonrası geri bildirimlerin toplanması ve analizi
 •    Süreç değerlendirmesi